ที่อยู่

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE
23/36 อาคารสรชัย ชั้นที่ 15 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพย์: 02-7141451, 02-7141471 แฟกซ์: 02-7427081

อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.iCARE-Club.com

แบ่งปัน